ביג-דאטה, חינוך ואתיקה – מנתונים לתובנות

ביג-דאטה, חינוך ואתיקה – מנתונים לתובנות


דר' אבני עידית ודר' רותם אברום , ינואר 2015

   למאמר המלא

במאמר שלפנינו נפרט את המונח העדכני של הביג-דאטה ומאפייניו. נראה, שהיבטים מהותיים של ביג-דאטה מעצבים משמעותית את התנהלות החברה, נתאר את התפיסה של שילוב ביג-דאטה בחינוך, הנעשה במידה מסוימת כבר כיום, ונתמקד בתיאור אוריינות הביג-דאטה, כעדכון המונח "אוריינות נתונים"– מושג חדשני שכבר עתה יש לשלבו בשדה החינוך, על מנת להשכיל להפוך את שטף שפע הנתונים לתובנות ולנצלם בדרך מיטבית וראויה לטובת החינוך, הלומדים והמלמדים. בחלק האחרון מובאת סקירה של סוגיות אתיות מרכזיות הנגזרות משימוש בביג-דאטה, הצורך והאופן בו יש לשלב דיון אתי בכל מהלך של שילוב ביג-דאטה גם בחינוך.

למאמר המלא