כשירות דיגיטלית: רשת של אוריינויות

כשירות דיגיטלית: רשת של אוריינויות מאמר הנותן הסתכלות על אודות האוריינות הדיגיטלית כאוריינות בסיסית וחיונית במאה ה-21, מאת עידית אבני ואברום רותם.

Avni, E., & Rotem, A. (2016). Digital competence: A net of literacies. In Y. Rosen, S. Ferrara, & M. Mosharraf (Eds.) Handbook of research on technology tools for real-world skill development(pp. 13-41). Hershey, PA

המאמר בעברית (ברובו) שכן נכתב באנגלית ראו כאן