קודים אתיים

קוד אתי

בנסיון להגדיר את המושג, נמצא שקוד אתי הוא מסמך דקלרטיבי פורמלי הכולל את מכלול הערכים, אמות המידה וכללי ההתנהגות המכוונים את אנשי המקצוע בעבודתם ובכך הוא משקף את התשתית הרעיונית הייחודית של הארגון. קוד אתי משמש מקור הנחייתי לשיפור ועיצוב דפוסי ההתנהגות המוסרית של חברי הארגון ולסייע  בפתרון דילמות אתיות עימן מתמודד בעל המקצוע במהלך עבודתו.

עם העצמת השימוש במרחב מקוון כמרחב חברתי, מקצועי ואחר עולות שאלות רבות בהקשר לתקנון, כללים ואף חוקים המסדירים התנהלות גם במרחב מקוון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.