המוסר כתהייה

אתיקה היא דרך של תהייה. אדם מוסרי לעיתים טועה. מי שטוען שהתנהגותו היא ללא דופי, ולעולם אינו טועה, הוא אינו אדם מוסרי. הצדק מצוי במקום בו הוא אינו משרת טובתו של איש, אלא את טובת הכול. למכתמים נוספים….