אודות

אודות האתר מתקוונים לאתיקה

מאז ומעולם האתיקה היא חלק בלתי נפרד מהחינוך בכלל ומהמורים, שהם סוכני החינוך והמוסר.

כיום, בעידן התקשורת והמידע, עולה האתיקה לשיח הציבורי והחינוכי כסוגיה מתעדכנת, חשופה לעיני כל, ופורצת לשגרת חייו של כל אדם ומורה, בין אם הוא מודע לכך או לא.

אתגרים חינוכיים שנגעו להיבטים אתיים, כמו התנהגות נאותה וראויה, שימוש נאות במידע ובקניין רוחני, התנהלות כיתה וצוות, אינטראקציות חינוכיות, ולמעשה כל היבט חינוכי – היו תמיד, אך בעידן הדיגיטאלי הם מועצמים והופכים לנחלת הכלל. כיום אין כמעט תלמיד או מורה שלא נתקל, כפוגע או כקורבן, באירועים כמו הטרדה ופגיעה באחרים באמצעות הרשת, התלבטות באשר לשמירה על קניין רוחני, הפצת מידע כוזב ומניפולטיבי, נורמות בעייתיות בשיח מקוון, שקיפות של מידע אישי וכיתתי ופגיעה בפרטיות. מחדרי חדרים, מדל"ת אמות הכיתה ומשיח אקדמי עיוני, עברה האתיקה למרכז הארועים היום-יומיים בכל מוסד חינוכי ובחיים האישיים ומקצועיים של המורים.

כיום עולה ביתר שאת הצורך לעסוק במחויבות חברתית, באהבת הבריות והסביבה, בהתנהלות הוגנת, כשהאתיקה היא הציר המרכזי המנחה את הדרך הראויה והטובה.

כאנשי שדה ועיון בתחום החינוך, מצאנו לנכון ליזום מרחב בו נדון בסוגיות ובאתגרים בכל הקשור להתנהגות אתית, העצמת מודעות אתית, מתן כלים קונקרטיים ומעשיים להתנהלות אתית של מורים, להתמודדות עם דילמות ולהנחלת אתיקה לתלמידים בתחום המעשי והעיוני, הכרוך בסוגיות הבוערות העולות כיום בחינוך ובחיים בכלל. בכך, אנו מקווים להעצים, לדרבן ולאחד כוחות להעצמת המודעות האתית לרווחת הכל.

אנו מודים לכל אלה שיהנו, שיתרמו ותורמים לאתר זה, מתוך הבנה שתרומתם הצנועה תשרת אנשי החינוך שהאתיקה האישית והמקצועית הופכת לחלק בלתי נפרד ממקצועיותם ומשליחותם כסוכני חינוך ומוסר.

למשוב וליצירת קשר, ניתן להשתמש במגוון אמצעים פומביים ואישיים : צור קשר (הודעה ישירות למנהל האתר בלבד), בתגובות המצויות בדפים כאן  (מפורסמות לאחר אישור מנהל האתר; ניתן לבקש לא לפרסם) או הודעה אישית בדוא"ל מנהל האתר [email protected].

אל תנאי השימוש בחומרים ובאתר כאן

.

נשמח לשמוע ולהתעדכן מכם.

דר' עידית אבני ודר' אברום רותם

.