הפייסבוק 2012 בחינוך

הפייסבוק 2012 בחינוך – "לחשב מסלול מחדש"

אברום רותם ועידית אבני  (ינואר 2012).   למאמר המלא תקציר ב- 2012 מוקד ההתנהלות המקוונת והשיח אודות העידן הדיגיטאלי עוברים מעיסוק בטכנולוגיות מידע ותקשורת, אל המרחב החברתי. לאור עדכון כלי הפייסבוק בשנה החולפת (2011), ולאור התנסויות ופיתוח תובנות בעקבות ניהול קהילת למידה בפייסבוק, כמודל לשימוש במדיה חברתית דיגיטלית בחינוך, אנו מציעים במאמר התייחסות מעודכנת ל- 2012 למכלול סוגיית שילוב הפייסבוק בחינוך בכלל ובהוראה ולמידה בפרט, הנחיות ליישום הוראה ולמידה באמצעות הפייסבוק, והתייחסות מתווכת להסדרת השימוש בפייסבוק 2012 בחינוך. במאמר זה אנו מראים שבשל מגוון הדרכים בהם ניתן להשתמש בפייסבוק, הסוגיות שבעטיין עלו הסתייגויות באשר לשילובו בחינוך, מאבדות את הרלוונטיות שלהן (הצורך להיות "חבר" לשם פעילות חינוכית, טשטוש גבולות בין הזהות האישית והמקצועית של המורה כתוצאה מאינטראקציה לימודית בין מורה לתלמיד, חשיפה וזליגת של מידע אישי ופרטי באינטראקציה חינוכית). בכך נפתחת הזדמנות להסתכלות מחודשת על שילוב אוטנטי וראוי של הפייסבוק בהוראה ובלמידה, ללא הבעייתיות והמלכודות שראו בו עד כה. אפשרויות אלה מחזירות למרחב החברתי המקוון את מקומו של המורה כאיש חינוך מקצועי נאור ועדכני המפעיל שיקול דעת באשר שימוש מושכל בטכנולוגיה בכלל וברשת החברתית בפרט. באשר מלכודות וסוגיות בעייתיות, היו וימשיכו לעלות עם הקידמה הטכנולוגית, אך העצמת המורה ומודעותו לעקרונות אתיקה מקצועית ואתיקה בהתנהלות המקוונת הם הבסיס לשילוב כל טכנולוגיה בחינוך.   למאמר המלא

פייסבוק 2012 בחינוך – יישומים, כלים ואפליקציות חינוכיות

אברום רותם ועידית אבני  (ינואר, 2102) למאמר המלא תקציר לאור עדכון כלי הפייסבוק בשנה החולפת (2011), ולאור התנסויות ופיתוח תובנות בעקבות ניהול קהילת למידה בפייסבוק, כמודל לשימוש במדיה חברתית דיגיטלית בחינוך, אנו מציעים התייחסות מעודכנת ל- 2012 למכלול סוגיית שילוב הפייסבוק בחינוך בכלל ובהוראה-למידה בפרט. במאמר זה מוצעים יישומים אפשריים לשם הוראה-למידה באמצעות הפייסבוק וכלים ואפליקציות חינוכיות, עדכניים לפייסבוק 2012, שניתן להפעיל אותם לצרכים אלה. מאמר זה הנו מאמר משלים למאמר "פייסבוק 2012 בחינוך – לחשב מסלול מחדש" שפורסם יחד עמו.  למאמר המלא