למידה משולבת טאבלט אישי 2013. אברום רותם ועידית אבני

למידה משולבת טאבלט אישי 2013

אברום רותם ועידית אבני (יוני, 2013)

חזרה לדף האב – אתיקה ו-ICT;  לשימוש במאמר תוכנו או חלקים ממנו, שימו לב לתנאי השימוש

למאמר המלא  כ- pdf

כניסת התקנים ניידים אישיים לבתי הספר, דורשת התיחסות ייחודית גם בנושא האתי. ברם אולם, קודם כל יש להתייחס לאופן ההטמעה הפדגוגי טכני, ורק לאחר מיצוב מסויים של המציאות החינוכית החדשה, ניתן להתחיל לדבר על הסוגיותה אתיות החדשות, המלוות התנהלות זו.

כמענה לצורך החיוני ליצור שינוי איכותי משמעותי במערכת החינוך המשנה פניה בפן התרבותי-חברתי ובסביבות הלמידה הדיגיטליות שהופכות חלק בלתי נפרד משגרת הלמידה, וכמענה למורכבות האתגר הפדגוגי-ניהולי במערכות חינוך רבות ברחבי הארץ, בהן משולב כבר בשנה הקרובה תשע"ג, טאבלט אישי בהוראה-למידה, מוצג בזאת מאמר המפרט את הייחודיות הפדגוגית של השימוש בטאבלט אישי, תוך הבלטת ייחודו בהשוואה למחשב שולחני כמו גם מחשב נייד. טאבלט אישי מזמן שינוי משמעותי בעצם יישום הלמידה הדיגיטלית העדכנית בחוויית הלמידה באמצעות הטאבלט, והאתגר האתי-ניהולי בהטמעת התקן זה ,כחלק בלתי נפרד מנוכחות המורה והתלמיד בלמידה, המתרחבת לכל שעות היממה.

בחלק המרכזי של המאמר, תמצאו אופני יישום מרכזיים בשימוש בטאבלט, את מרכיבי האוריינות הדיגיטלית הנדרשת לשימוש בו, והעיקר – מתווה בן 4 שלבי יישום, לשם יישום מדורג, מודולרי ומושכל של האתגר הפדגוגי-טכני-ניהולי ייחודי זה לאורך השנים הקרובות, לצד מתווים, מודלים וטיפים ליישום.

. תיקון: במאמר צוינה  במספר מקומות שנת הלימודים הבאה לטובה כ- תשע"ג  . הכוונה כמובן לתשע"ד.  למאמר המלא  כ- pdf