בניית אמון בעידן של אמון נעלם

אני מאמין… בניית אמון בעידן של אמון נעלם

חזרה לדף כלים להנחלת אתיקה

אמון האדם בערכיו עצמו ובערכי הזולת הוא הבסיס להתנהגות אתית. אמון הוא התודעה בה נותן האמון מאמין ובוטח באדם אחר והיכולת לסמוך ולהסתמך על מישהו. בבסיס האמון נמצא כבוד לזולת, כנות, יושר, צדק, פתיחות, הגינות, אמינות ומהימנות. אך מעל הכל עומדת האכפתיות וההתחשבות באדם. "People don’t care how much you know until they know how much you care” "לאנשים לא אכפת כמה אתה יודע, כל זמן שהם לא יודעים כמה אכפת לך…" תאודור רוזוולט, הנשיא ה 26 של ארה"ב (1858-1919). אמון האדם בערכיו עצמו ובערכי הזולת הוא הבסיס להתנהגות אתית. אומץ מוסרי, אמון ובטחון נדרשים כדי לממש בהתנהגות קונקרטית את מערכת העקרונות, האמונות, המחויבויות והמידות, המאפיינים ומנחים את ההתנהגות הראויה והטובה של האדם ומאפשרים התנהלות תקינה של חיי חברה וקהילות שיתופיות. . אמון הוא הבסיס המעצב את היחסים האתיים הבינאישיים והמקצועיים. הוא מאפשר תחושת בטחון, תמיכה, שיתוף, הקשבה, התנהלות אפקטיבית והשפעה. רוב מערכות היחסים הפרודוקטיביות מבוססות על אמון, לעיתים באופן לא מודע. . האמון מורכב משני חלקים: תחושה, הרגשה שמצביעה על אמון, ומעקב אחר ביצועים המאשרים אמון. תחושה אקטיבית של אמון מהווה בטחון: בטחון באדם, בהנהגה, במהימנות ובאמינות. תחושה פאסיבית של אמון היא העדר דאגה או חשד. . אמון מייצג מערכת קשרים בריאה וחזקה. השגת אמון היא תהליך שלוקח זמן, שעיקרו הוא הפעולה ולא הזמן, ולכן מרכיב בסיסי בבניית אמון הוא ההבנה כי אמון מתקשר לפעולה ולא לזמן. ככל שתיישם יותר פעולות, כך יתקצר הזמן בבניית אמון בין אנשים. אין אפשרות לקיצורי דרך או לתיקון מהיר, כדי "להרוויח" את אמון האחר עליך לפעול, לעשות משהו. . אמון אינו ניתן להפרה או לשבירה ללא השלכות חמורות. אין אפשרות ל"רמות" את האמון או לעשות עימו קיצורי דרך. אם מנסים, התוצאות הן מרחיקות לכת וארוכות טווח. . רכישה ובנייה של אמון באדם אחר, כמו גם צמצום או ביטול האמון, נעשית בעקבות צפייה והתנסות במציאות שמוכיחה חוקיות חוויות בדרך אינדוקטיבית. אמון מסוג זה תלוי בחוויה חיצונית ונתון להחלטה של האדם, בין אם היא מודעת או שאינה מודעת. אמון מקדמי הוא אמון בערך, כתוצאה מהכרעה ערכית עצמית של האדם (לדוגמה: אהבת בני אדם). אמון זה נובע מתפיסה פנימית הנובעת מהאדם ביחס לעצמו ולמהותו (כגון, הומאניות). שינוי באמון מסוג זה כרוך בשינוי בערכיו של האדם. אמון הדדי, הבנוי על ההדדיות ויחסי גומלין, הוא אמונה משותפת שאתה יכול לסמוך על מישהו כדי להשיג מטרה משותפת, כמו שהוא מאמין בזאת לגביך. . אמון מתפתח ברצף שלבים היררכי, וככל שהוא מגיע לרמות גבוהות הוא נעשה חזק, עמיד וחלק משינוי באישיות. . צעדים בבניית אמון דמיין אמון: בתום ובניקיון לב, הבהר לעצמך איך אתה תופס את ערך האמון וכיצד ניתן לבנות אמון. הייה מוכן לשינוי. הייה חיובי וטוב לב. הקשבה: הקשב הקשבה מלאה ופתוחה, הבן את הדברים, הקשבה מביאה להבנה מה הגורם המביא אמון, נסה להבין מה חשוב לאחר, השתמש במה שאתה שומע לצורך בניית האמון. פתיחות: חקור ומצא מה גורם לך להאמין באחרים, להיפתח אליהם, אלה מודלים אתה מוצא באחרים. גלה חמלה פנימית לאלה שאתה פוחד או סולד מהם. בהירות: אמור את מה שצריך להאמר לאדם הנכון. הבהר מלכתחילה ציפיות ברורות, שים לב לפרטים, דבר באותה "שפה", באותה משמעות, יידע באשר לבעיות צפויות. הוגנות וסודיות: דבר על אחרים בדרך הוגנת ושמור על סודיות. הערכה: למד כיצד להעריך אחרים באופן יעיל כך שאתה מעודד את התנהגותם ומחזק את האמון ההדדי ביניכם. שבח את האחר. שים לב להשפעה העצומה של ההערכה על האחר. אמינות ועקביות: נהג באמינות ובעקביות ושמור על רמת אמון גבוהה. עשה תמיד את מה שאמרת שתעשה. קיים הבטחות. כנות, יושרה וגילוי לב: הבנה שיחות גלויות לב המושתתות על אמון, גילוי וחשיפת מלוא המידע. בטא כנות ויושרה אישית. כנות היא יותר מלא לשקר, זו התחייבות לשחר, לחפש ולרדוף אחר האמת. תקן אי הבנות מהעבר, התנצל, הודה בטעויות. הסברה ופתרון קונפליקטים: הסבר את המניעים והגורמים למעשים, פתור קונפליקטים. חשוב היטב לפני שתביע חוסר הסכמה. בחר את דרך הביקורת. פעל: עסוק באופן מודע ופרואקטיבי בבניית אמון. התייחס לשינויים הנדרשים כאל תכנית פעולה. מודעות: העלה את מודעותך להתנהגויות שלך המאיימות על בניית אמון ולמד טכניקות המונעות שבירת אמון. מודעות רפלקטיבית לשינוי ולצמיחה: הייה מודע לשינויים המתרחשים בך, גם לעדינים שבהם. שוחח עליהם, תשמח בהם ותודה לעצמך על הצלחתך. התחייב להמשיך לבנות אמון. . שיקום אמון בעקבות הפרת אמון סוגיה מורכבת יותר היא בניית אמון שהופר והתנהלות במערכת יחסים חשדנית. באינטראקציה עם האחר: אמור לו שאתה מעוניין לשקם את האמון ביניכם. שאל מתי ואיך הוא איבד בך את האמון, מה אתה עשית (או שלא עשית) שגרם לאיבוד האמון, איזו השפעה היתה לכך עליך ועל יחסיכם. הסבר איך הרגשת ומה הבנת כשזה קרה (אל תגנה או תאשים את האחר). אמור שאתה מעוניין לשפר זאת, התנצל, הגדר מה אתה מתחייב לעשות, ושאל האם זה יחזיר את האמון בך. הקשב, הייה ער לרגשות ולתחושות שמשודרים אליך, הודה לאחר.

7 תגובות בנושא “בניית אמון בעידן של אמון נעלם”

 1. מדהים כמה זה מדוייק!!!

  תודה רבה על המידע!

  במקרה הגעתי אליכם, אתר פשוט מבורך.
  ניתן ללמוד כאן המון. כמובן ליישם ולהפיץ הלאה למי שצריך…

  שוב, תודה רבה! 

 2. שלום,
  נתבקשתי להעביר הרצאה/השתלמות קצרה בנושא אמון. חיפשתי מידע באינטרנט והגעתי למאמר זה אחרי שסקרתי לא מעט אתרים/מאמרים בעברית ובאנגלית, שלא כל כך הלהיבו אותי, או העשירו אותי, אולם, מאמר זה, ממש כבש אותי, בניתוחו הלא שטחי מצד אחד, הפשטות והבהירות מאידך. אסתייע בנאמר בהכנת הרצאתי, תוך ציטוט המקור, אודה אם תעבירו אלי את שמו של כותב המאמר, לצורך ציטוט. תודה.

 3. שלום גלעד
  תודה על הברכות.
  המחברים הם דר' עידית אבני ודר' אברום רותם, 2010.

  בהצלחה

 4. "מודעות: העלה את מודעותך להתנהגויות שלך המאיימות על בניית אמון ולמד טכניקות המונעות שבירת אמון."
  אשמח אם תפרטו טכניקות כאלה / מקום בו ניתן למצוא טכניקות כאלה.

 5. תודה על ההערה.
  גם אנחנו היינו שמחים להשקיע ולפרט בעניין, כי הרי זה לב התנהלות של כל ארגון, וודאי בית ספר.
  לצערנו אנו עוסקים בעוד כמה דברים, ומנועים מלהשקיע (גם) בזה.
  אנו בטוחים שהתיעצות עם רעב' גוגל עשויה לפתוח בפניך שפע בלתי נדלה של התייחסויות לכך.
  אפשר להתחיל בעברית, אך רעב' גוגל במיטבו דוקא באנגלית.
  למשל, מילות מפתח כמו "Building trust and learn techniques prevent breaking trust." הניבו שפע תוצאות, ולזכור שלא ניתן להימנע מהשקעה בעניין.
  למשל: (הראשון שעלה ברשימה ארוכה של מקורות והתיחסויות בעניין, לצד שפע מקורות אחרים) Building Trust Inside Your Team

  בהצלחה!

 6. אכן, האתר התחרבש לגמרי ואין מי שיחזירו לחיים.
  שלחנו לך במייל הפרטי שלך את הדף המבוקש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.