נוהל שימוש במדיה חברתית מקוונת בבתי הספר

נוהל  שימוש במדיה חברתית מקוונת בבתי הספר

עידית אבני ואברום רותם נובמבר2010

ראו גם המורה במלכודת הרשת החברתית- מורה או חבר?
מתוארת בזאת הצעה לנוהל  שימוש בית הספר במדיה חברתית, לצד רציונל והסבר. (עדכון אחרון: 27-2-2011). הערה: הנוהל הנ"ל הוצע למשרד החינוך, ולא התקבל, אך כתוצאה ממנו הוצע נוהל מטעם המשרד, שגם לאחר מספר ורסיות, אי התאמה עם נוהלים, כולל נוהל של פייסבוק למשל, וביקורת ציבורית עזה,  לא הפך לנוהל מקובל ושקול לשטח. נוהל מקוצר של 12 כללים מצ"בכאן בהמשך הכתבה. נוהל מורחב עם הסברים תמצאו במסמך המלא "מתווה למדיניות בית הספר לשימוש במדיה חברתית" מטרת הנוהל היא להסדיר את מדיניות ההתנהלות הבית ספרית במדיה החברתית, למצות את ההיבטים החיוביים בשימוש בה ולמנוע מבעוד מועד נזקים אפשריים, שעלולים לשבש ולפגום בעבודת בית הספר ולפגוע ובאנשים הקשורים בו. הנוהל כולל התייחסות להתנהלות רשמית-מקצועית כאנשי חינוך מול לומדים, הורים וקהילה, כמו גם התייחסות להתנהלות אישית-פרטית במדיה, העלולה לפגום במעמד המקצועי, באם היא נעשית ללא בקרה והכוונה מראש. נוהל זה גובש על סמך הניסיון והתובנות שהצטברו. עם זאת נשמח למשוב, הצעות לתוספות ועדכונים.

נוהל שימוש ברשת חברתית בבית הספר

למסמך המלא (pdf)
עם הפעילות הגוברת ברשתות חברתיות מקוונות יש להעלות את מודעות אנשי החינוך למדיניות ההתנהלות ברשת החברתית, בהתייחס להתנהלות רשמית-מקצועית כאנשי חינוך מול לומדים, הורים וקהילה, כמו גם להתנהלות אישית-פרטית, כדי למצות את ההיבטים החיוביים בשימוש בה ולמנוע מבעוד מועד נזקים אפשריים, שעלולים לשבש ולפגום בעבודת בית הספר ולפגוע ובאנשים הקשורים בו. רשת חברתית מקוונת היא אחד האמצעים של כלי "מדיה חברתית" ברשת האינטרנט, ביניהם: יומני רשת (בלוגים) אישיים, מיקרובלוג  (טוויטר ודומיו), תגוביות (טוקבקים) לכתבות ומידע מכל סוג ברשת וסביבות לשיתוף ופרסום תכנים במאגרים אישיים-שיתופיים ייעודיים לתמונות, למסמכים, לסרטונים, למוסיקה, לרשימות מועדפים ועוד. אלה מאפשרים לכל משתמש לממש תקשורת בינאישית, פרסום והחלפת פרטי מידע אישיים וציבוריים, תוך בחירת אופן ההזדהות ודרכי השימוש ברשת. לצד הרשת החברתית הציבורית (כמו הפייסבוק) קיימות רשתות חברתיות הייעודיות לחינוך.
א׳‏. שימוש ברשת חברתית לצרכי מיתוג בית הספר
לשם מיתוג ופרסום בית הספר, ניתן להשתמש ברשת חברתית ציבורית תוך ניצול המדיה החברתית למיתוג אפקטיבי, בכפוף להנחיות מנכ"ל באשר לפרסום בית ספר בציבור. מומלץ לממש זאת בדף שיווקי ייעודי ברשת חברתית ציבורית ולאפשר "אוהדים" ולא "חברים". אין לשתף תלמידים בכל תנאי, מתחת לגיל המורשה בתנאי השימוש ברשת. להקפיד על שם בית הספר והיישוב בדף הייעודי ולציין את כתובת המוסד, כתובת דוא"ל לדיווח, ומספר טלפון לבקשת סיוע מצוות המוסד החינוכי.
ב׳‏. שימוש ברשת חברתית לצרכים חינוכיים
להתנהלות חינוכית- פדגוגית עם תלמידים יש להימנע מלהשתמש ברשת חברית הפתוחה לקהל הרחב (למשל, הפייסבוק). מומלץ לבחור ברשת חברתית חינוכית ייעודית. רשת חינוכית מאופיינת בקהל משתמשים מצומצם שנקבע על ידי מפעיליה משיקולים חינוכיים; מותאמת לגיל התלמידים המשתמשים בה; נטולת פרסומות מסחריות; מתחייבת לשמירה על פרטיות; מאפשרת שליטה ובקרה, מותאמת בעיצובה, ביישומיה ובתמיכתה בעברית לצרכים החינוכיים הנקבעים על ידי המורים. בכל מצב, אין להשתמש ברשת חברתית לכל צורך בניגוד לתנאי השימוש בה.
ג׳‏. זהות בית הספר וסגל עובדיו ברשת החברתית
ייצוג בית הספר ברשת ייעשה בזהות בית ספרית ולא כזהות של אדם פרטי, גם אם הוא נציג בית הספר.  ייצוג איש סגל בית הספר ברשת ייעשה בזהות מקצועית- ארגונית המשויכת לבית הספר, בפרופיל המציג את שמו ואת שם בית הספר. המידע המפורסם הוא באחריות בית הספר, יש להתייחס אליו בהקפדה כמו אל כל מכתב רשמי או אינטראקציה אחרת אותה מקיים איש סגל בית הספר. איסור על התחזות ואנונימיות: חל איסור מוחלט על איש סגל בית הספר, כמו גם על תלמידים, על התחזות לאחר ברשת החברתית בכל אינטראקציה ופרסום מידע או דעה הקשורים לבית הספר. בנוסף, איש סגל בית ספר לא יסתיר את זהותו ולא יתחזה לאחר במסרים ומידע שהוא מעלה במדיה חברתית כלשהי, בעניינים הקשורים לבית הספר, כמו בבלוגים, בתגוביות (טוקבקים) בקהילות מקוונות וכד'.
ד׳‏. קשר ברשת החברתית של איש סגל עם תלמיד
קשר איש סגל עם תלמיד ברשת חברתית יעשה רק בהקשר חינוכי. חל איסור על קשר אישי  מורה-תלמיד שאיננו בהקשר החינוכי. אין להיענות ל"הצעת חברות" ואין להציע "חברות" אלא אם זה נוגע ישירות לפעילות חינוכית באמצעות רשת חברתית. כל קשר עם "חבר" יעשה אך ורק בהקשר החינוכי בסגנון ותוכן עניניים והולמים קשר חינוכי מורה-תלמיד. פעילות חינוכית ברשת החברתית תעשה בדף ייעודי לנושא הפעילות, שיהיה חלק מדף בית הספר. מרבית הקשר יעשה באמצעות עדכון קבוצתי/ כתתי כהודעה בדף הפעילות לקבוצה. תוכן ההודעות והסגנון שננקט בהם יהיה ענייני והולם. במידה ונדרש קשר אישי יש להבטיח שהמידע המועבר ברשת יגיע רק לנמען הרצוי . יש לעשות זאת רק באמצעות כתיבת הודעה פרטית לנמען, ולא לדף האישי שלו. לצד זה יש להקפיד בהגדרות הפרטיות למניעת זליגה של המידע המתקבל לאחרים, ולהנחיל זאת גם לתלמידים. תוכן וסגנון תגובות התלמידים למידע שבדף הפעילות, כמו גם תוכן וסגנון ההודעות האישיות יהיו עניינים והולמים פעילות חינוכית.כל הודעה שחורגת בסגנון ובתוכן מהקשר חינוכי בנושא הפעילות, יש לתעד ולשמור לשם ברור ותגובה חינוכית הולמת, ולהסיר אותה ללא דיחוי מדף הפעילות. יש להמציא מעת לעת לידי הנהלת בית הספר את תיעוד ההודעות החריגות בסגנון ו/או בתוכן, והתגובה החינוכית שננקטה. במקרים חריגים יש להתייעץ עם הנהלת בית הספר על תגובה חינוכית, כמו בכל ארוע התנהגותי חריג, על פי תקנות המשרד.
ה׳‏. זהות פרטית של איש סגל בית הספר ברשת החברתית
כל התנהלות פרטית-אישית שאינם בהקשר של בית הספר, תתנהל בזהות אישית המובחנת באופן מובהק מהפרופיל המקצועי-מוסדי כאיש חינוך. בהתנהלות בזהות פרטית ברשת חברתית יש לזכור את הדמות החינוכית שמייצג המורה לעיני כל ולהקפיד על התנהלות ראויה. לכן יש לנקוט זהירות בכל אינטראקציה ופרסום מידע, להפעיל שיקול דעת ביקורתי מתוך אחריות ומחויבות.
ו׳‏. איסור על הבעת דעות ועמדות אישיות באמצעות פרסום בכל מדיה מקוונת ציבורית ופרטית
בהלימה לתקנון משה"ח, חל איסור על איש סגל בית הספר לבקר, להביע עמדות ודעות, במיוחד בנושאים השנויים במחלוקת, להזדהות בפרופיל האישי לגופים פוליטיים, לנסות להשפיע על התלמידים והוריהם ולהשתמש ברשת להסדרת עניינים עקרוניים, ערכיים ומקומיים בהקשר של  יחסי עבודה, יחסים חברתיים ומקצועיים במערכת החינוך בכלל ובבית הספר בפרט.
ז׳‏. כל פרסום מידע, בכל הקשר, נעשה מתוך שמירה על זכויות היוצרים, שמירת כבוד האדם וזכויות הילד/ה ותקנות משרד החינוך בעניין.
ח׳‏. חל איסור על איש סגל בית הספר משימוש ברשת חברתית לשם קשר עם הורים
ניתן לעדכן הורים בהודעות בדף בית הספר/ הכתה, אך חל איסור על יצירת קשר אישי באמצעות הרשת החברתית.
ט׳‏. יידוע למפרע בפעילות חינוכית ברשת:
• ליידע הורים למפרע לשם ביצוע פעילות מורה-תלמידים ברשת חברתית • ליידע את הנהלת בית הספר בפעילות חינוכית שהוא מבצע ברשת • ליידע, להסביר ולהנחות את התלמידים בכל פעילות חינוכית ברשת חברתית
י'. טיפול בבעיות העולות כתוצאה מאינטראקציה ברשת החברתית
(1) בכל בעיה העולה כתוצאה משימוש ברשת חברתית של מורה-תלמידים, כמו גם אלימות מקוונת מצד תלמידים, יש לנהוג על פי חוזר מנכל תש"ע/1 (א), 2009: קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך.
בנוסף יש לבצע את הפעולות הבאות:
(2) תיעוד פרטי האינטראקציה וכל העובדות הנוספות הקשורות לארוע, באמצעות שמירת תמונות מסך (3) במידה ומדובר בתלונה או כל חריגה מאינטגרציה תקינה בקשר מורה-תלמיד יש לנתק באופן מיידי את האינטראקציה, ואף מחיקת פרטיה במידת האפשר אחרי התיעוד. (4) יידוע הנהלת בית הספר בכל הפרטים, תוך מעורבות כל הגורמים הרלבנטיים

למסמך המלא (pdf)

7 תגובות בנושא “נוהל שימוש במדיה חברתית מקוונת בבתי הספר”

 1. שלום,

  אודה לסימוכין/הנחייה הקונקרטית מטעם משרד החינוך כלפי המורים,
  מעבר למסמך הרצ"ב שמהווה המלצה בלבד.

  תודה,
  אבי אברהם

 2. שלום אבי
  עד כמה שהצלחנו לברר, עד היום (סוכות תשע"ב) הנוהל המתגבש במשרד טרם התפרסם.
  אני מציע לך לעקוב אחר חוזרי מנכ"ל הבאים עלינו לטובה. אולי סו"ס גם נוהל זה יתפרסם.

  בכל מקרה, ההמלצות שלנו הן מספיק טובות לאימוץ מדיניות בית ספרית. אין לשער שחוזר מנכ"ל רשמי יסתור באופן מהותי משהו מההמלצות, לכל היותר הוא לא יכלול חלק מההמלצות שהצענו.

  תודה ובהצלחה. תוכל גם לעיין בדף הפייסבוק הייעודי שלנו אודות שילוב מדיה חברתית בחינוך, כי שם כל עדכון יתפרסן ראשון: דף בשם "מתקוונים לפייסבוק בחינוך"

 3. שלום רב ,

  לאור המצב הבטחוני הרופף במחוז הדרום  ועם המחשבה שייתכן שנשב בבית ימים על גבי ימים … ולא נוכל לעבוד עם תלמידנו באופן שוטף ,
  מצאתי לנכון לפתוח על תלמידי קבוצה ברשת הפייסבוק . התייעצתי איתם  – הם סרבו לניהול קשר במייל ו/ משוב ( רשת פנימית המוגבלת באופן ויכולת העברת המידע )
  פתחתי לי ברשת … מקום ( נקי מכל פרט אישי – לא תמונות ,לא חברים על מנת לשמור על האתיקה ) . הקשר מול התלמידים מתבצע באמצעות קבוצה בלבד  וברור לכולנו שייעודה הוא מקצועי  ( חומר לבחינה, חומרים מהיוטיוב- חומרים ויזואלים בהמחשת  החומר הנלמד ולא חלילה במקום חומרים פרונטליים המעוברים בשעור … אלא המחשב לצורך גיוון דרכי הוראה  או סתם אמירת שלום כאשר נכפה מלעמלה גארד שמשבית את לימודנו ), לעיתים להשיב להם על שאלות לקראת בחינות )I  .   כל העשייה בקבוצה היא ממניעים חינוכיים וערכיים .

  האם אני נוהגת כשורה לאור העובדה שאני כן שומרת על האתיקה ויחד עם זאת לא מחייבת אותם להכנס ולהיות חברים וכמובן שתקשורת זו אינה מחליפה את אשר מתרחש בבית הספר – אלא ובעיקר נועד לגיוון דרכי ההוראה שלי ויצירת קשר בתנאים שפרטתי … ?
  כאמור הראציונל שלי – 
  המחשבה שהרשת מייצרת גיוון , עניין ,וסקרנות אינטלקטואלית שמסייעים  בגירוי ,שאלת שאלות ועוד .  
  אשמח לדעתכם – באין הוראות מגבוה …

 4. תודה לך נעם על השיתוף.
  המטרה שלך היא ליצור קשר מקוון נגיש, נח, מוכ ומוסכם על התלמידים, והבחירה של קבוצה בפייסבוק בהחלט סבירה.
  התלמידים ממילא פועלים בפייסבוק, ומכאן שאת יכולה לצרף אותם אל הקבוצה הסגורה שבחרת.
  לדעתינו הצנועה, את פועלת באופן הולם, והנה, גם בלי "הוראות מגבוה" את מוצאת לך פתרונות הולמים את הצרכים…

  הרבה הצלחה, ונשמח אם תשתפי גם בתוצאות בפועל, כולל לקחים אוטנטיים משימוש בקבוצה זו.

 5. ׳‏. איסור על הבעת דעות ועמדות אישיות באמצעות פרסום בכל מדיה מקוונת ציבורית ופרטית
  בהלימה לתקנון משה"ח, חל איסור על איש סגל בית הספר לבקר, להביע עמדות ודעות, במיוחד בנושאים השנויים במחלוקת, להזדהות בפרופיל האישי לגופים פוליטיים, לנסות להשפיע על התלמידים והוריהם ולהשתמש ברשת להסדרת עניינים עקרוניים, ערכיים ומקומיים בהקשר של  יחסי עבודה, יחסים חברתיים ומקצועיים במערכת החינוך בכלל ובבית הספר בפרט.

  כך כתוב באחד הסעיפים למעלה. לדעתי זו שגיאה בהבנת הכתוב. אין הדבר כתוב כך בתקנון משרד החינוך. במפורש לא!. הדבר  נראה לי תמוה מאוד ולדעתי לא ניתנה לכך מספיק תשומת לב בפרשנות. כפי שניתן להבין מהדברים  הרי שכל עובד במערכת החינוך לא יכול להשתתף אזרחית ופוליטית בחברה בה הוא חי. הדבר מנוגד להיגיון ולעוד כמה זכויות בסיסיות של כל אדם החי בחברה. לתשומת לבכם

 6. רם, איננו מיצגים את משרד החינוך, וכך שאין לך מה להתווכח עמנו בנדון.
  קיים חוזר מנכ"ל האוסר על מעורבות פוליטית של איש חינוך, הכולל בתוכו הבעת דיעות בעניינים השנויים במחלוקת גם חברתיים, וקביעתך הנחרצת "במפורש לא", מצריכה עידון וצניעות. ראה כאן את החוזר:
  אני מצטרף לדעתך שיש לעדכן גם נושאים אלה בעידן הדיגיטאלי, ומן הסתם תורם יגיע גם, ועד אז, יש להתאזר בסבלנות מן הסתם.

  ועד אז נשמור על איפוק ואופטימיות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.