שם האתר: ianethics

topbannerפרוש שם האתר ianethics: אני-i am, רשת-net, אתיקה-ethics. האתר עוסק באתיקה מנקודת מוצא של "אני", האחראי על התנהגות אתית אישית והנחלתה לסובב.