על המושגים אתיקה ומוסר

אתיקה ומוסר

עידית אבני ודר' אברום רותם חזרה לחינוך ואתיקה.

המוסר והאתיקה, המתווים לבני האדם את דרך החיים הראויה, הם התשתית הערכית של ההוויה האנושית ושל החינוך. טכנולוגיות המידע והתקשורת לא רק שהגבירו את התדירות והעוצמה של מפגשי המורה עם המוסר והאתיקה, אלא העלו שאלות חדשות באשר לערכים, זכויות, חוקים, נורמות וכללי התנהגות.

——————————————————————————————–

המוסר הנו מערכת ערכים המוטמעת באדם כך, שהם מנחים אותו בבחירות שלו לגבי אופן התנהגות והתיחסות במצבים שונים. מוסר אינו רק תובנה וידיעה להבחין בין טוב לבין רע ו/או בחירה בין מעשה טוב למעשה רע. המוסר הוא מצפן בו האדם בוחר מה יותר חשוב, ועל מה יש לוותר, גם אם מדובר בפגיעה לא מוסרית בגלל מורכבות המציאות מרבית ההתנהגות הלא מוסרית של אדם איננה כי הוא אינו יודע שמעשיו רעים, אלא סדרי עדיפויות לקויים, בה הוא מחליט, מתרץ ומצדיק התנהגות לא מוסרית בשם ערך מוסרי עליון יותר. למשל, גנב יודע שמעשיו רעים ולא נכונים, אך הוא מחליט שבשם עקרון מוסרי של טובתו האישית ורווחתו, הוא עושה מעשה לא מוסרי, פחות בחשיבותו מעקרון הרווחה האישית. דוגמא נוספת: בשם אידיאולוגיה, דת או השקפת עולם, נעשים מעשים לא מוסריים בהם נפגע שלומם, רווחתם ואף חייהם של פרטים. כאן, ברור לפוגע שמעשיו לא טובים, אך יש לו הצדקה בשם ערך מוסרי שהוא מחליט (או מקבל החלטה של אחר) שערך זה עליון יותר וחושב יותר, גם אם מדובר בפגיעה לא מוסרית באחרים. כל אחד מוצא עצמו בצומת החלטה בה עליו לא לבחור במעשה או התנהגות מוסריים ולהימנע ממעשה לא מוסרי (שזהו מצב פשוט יחסית) אלא עליו לבחור מה חשוב יותר, איזה עקרון מוסרי עליון ונעלה יותר, כך, שגם אם תוצאות ההחלטה וההתנהגות גורמות למעשה לא מוסרי מסוים, הרי זה בא כדי לשמור על עקרון מוסרי חשוב יותר בעיניו. למשל: "הבא להרגך השכם להורגו", או לפגוע בפרטיות וכבוד של פרט מסויים, כדי לשמור על שלום הציבור או של פרטים רבים. ככל שהאדם רוכש יותר ידע, הבנה ומפתח מצפון ואינטואיציה מוסריים, מידת הפגיעה הלא מוסרית שלו באחרים תהיה קטנה יותר וצודקת יותר, מאדם שפועל על פי חוש והשקפת עולם אישית בלבד, ללא כלים וידע רחב ומקיף יותר. עלינו עם כן לזכור שלא מדובר בשחור-לבן, בבחירה בין טוב או רע, אלא בתהליך בו ממצים את הטוב ביותר, המוסרי ביותר במצב הקיים. ———————————————-

מגוון הגישות, ההגדרות והפרשנויות שניתנו למושגים "אתיקה" ו"מוסר" משקפים את הפלורליזם ואת הרבגוניות המיוחסים למידות ולעקרונות הבסיסיים המשפיעים על אמונות, כוונות והתנהגויות של האדם.

להלן הבחנה מקובלת בין שני המושגים, שחוברו על ידינו (רותם א. ואבני ע. (2009)) שייעשה בה שימוש באתר:

מוסר מערך עקרונות, אמונות, מחויבויות ומידות אשר צריכים להנחות ולאפיין את ההתנהגות הראויה והטובה של האדם, ביניהם: הגינות, יושר, צדק, כבוד, דאגה, טוב לב, חמלה, אמפטיה, אמינות, סובלנות, אחריות ומחויבות. מערכות מוסר אלה, המדכאים או מסדירים אנוכיות על ידי הזדהות, אכפתיות וכיבוד זכויות האחרים, מונעים קונפליקטים עם הסביבה, מקלים על התקשורת וההבנה ומאפשרים התנהלות תקינה של חיי חברה וקהילות שיתופיות.

אתיקה כללי ההתנהגות הראויה, כלומר, היישום ואופן הביטוי הפרקטי של האדם, לאור עקרונות המוסר שהאדם קיבל על עצמו. האתיקה קשורה למסגרת מערכות יחסים ובהקשר מסוים של זמן, חברה או תרבות, כמו גם יחסים בתחום המקצוע. ההתנהגות האתית של האדם היא בחירה אישית הנובעת מנאמנותו למערכות מוסריות פנימיות המשמשות מצפן להתנהגותו.

. במובן רחב יותר, נתפסת האתיקה כדרך חיים השואפת להתפתחות לטובת איכות חיים גבוהה יותר בהיבטים אישיים וחברתיים ולקיחת אחריות על כך.

שמירה של כל פרט על התנהגות אתית הולמת, משפיעה על איכות חיי החברה כולה.

כללי האתיקה מושתתתים על עקרונות מוסר, אך אין בכוחם של עקרונות מוסריים לבדם להכתיב התנהגות. לעיתים קרובות יש מספר אפשרויות פעולה ולכל אחת מהן נימוק מוסרי משלה. דילמה אתית נוצרת בסיטואציה בה מספר כיווני פעולה, הכרוכים בבחירה מוסרית, שלעיתים נמצאים בסתירה, וכל פעולה יכולה להתקבל כראויה בהתאם לעקרונות מוסריים מסוימים, אך מאלצת להתעלם מעקרונות אחרים. עם זאת, דילמות אתיות "אמיתיות" הן נדירות יחסית, ועל פי רוב מתמודד האדם עם מצבים, נושאים ובעיות הכרוכים באתיקה שאינם דווקא דילמות, אלא שיקול דעת מוסרי הולם, שמרבית האנשים המעורבים בסוגיה, כמו גם אנשי מקצוע, הנהגה ורוח, מסכימים עליה.

19 תגובות בנושא “על המושגים אתיקה ומוסר”

 1. שלום רב,
  אני מעוניין להשתמש במאמר במסגרת סמינריון שאני עושה בנושא אתיקה. רציתי לדעת בבקשה מהו תאריך כתיבת המאמר וכן האם הוא נחשב כמאמר אקדמאי ואם ניתן למצוא אותו במקומות נוספים.

 2. שלום.
  1. לא ברור לאיזה מאמר אתה מתכוון. כותב לנו קונקרטית [email protected]
  2. יש להגדיר מהו מאמר אקדמי. כלל המאמרים שלנו (רותם ואבני) לא פורסמו בכתבי עת הנחשבים אקדמאיים. 

  בברכה, אברום רותם.

 3. "עקרון מוסרי של טובתו האישית"?? איזה מין "עקרון מוסרי" זה??

  איך אפשר בהגדרת המושג מוסר להשתמש במילים לא מוסרי?!

   

 4. אנונימי יקר:

  1. הנך מוזמן בכיף, לערוך את הטקסט במשמפטים קצרים וכ'ו. נשמח לשבצו במקום הקיים.
  טקסט זה נכתב לפני מספר שנים, ותמיד ניתן לשפרו וכ'ו.

  2. "מוסר לטובתו האישי"  – אישית אני רואה חשיבות רבה גם לתפיסה בה האדם לא מוסרי כלפי עצמו , בדיוק כמו הציפייה שיהיה כלפי אחרים. לא מוסרי כלפי עצמו- אדם שועושה מעשים בכך שהוא מזיק ועושה עוול לעצמו.
  ברור שמוסרית מדובר על מילוי צרכים בסיסיים של "לחיות את חייך כראוי", שלא פוגעים בעצמו יחסית לערך המוסף של תוצאת מעשה "לא מוסרי לעצמו" שנעשה כלפי אחר, ולא לטובה אישית לשרת גחמה, חמדנות וכבוד למשל.
  למשל, אימא שמוותרת על חייה האישיים ואינה חייה את חייה כראוי, ההפך, רק בשביל לרצות את בניה (שכבר ממש לא זקוקים לטיפולה והגנתה, אלא עומדים על רגליהם לבד)/ בן הזוג וכד'…
  נכון שקל יותר להותיר מוסר במישור הבן אישי, אך דווקא פן זה – "מוסרי כלפי עצמו" ראוי להתייחסות ייחודית, ובחרתי לעשות זאת במסגרת זו- "מוסריות כלפי עצמך" לא רק "מוסריות כלפי האחר". מאחר ומדובר בטרמינולוגיה בלבד אין בעיה אם את/ה רואה זאת אחרת. אם יש לך הצעה אחרת- בכיף.

  בברכה, אברום רותם     

 5. האם המאמר הוא מדעי?אפשר להשתמש בו לתואר? (אתיקה ומוסר)

 6. לכל מוסד/ מרצה קריטריונים משלו מהו "מאמר מדעי".
  זו החלטה של המרצה/ המנחה.

  להוותנו הוא לעניין ומקצועי. תוארים שונים שלא קשורים לתוכן, למקצעיות ולעניין אינם מענייננו.

  בברכה ובהצלחה.

  בהצלחה.

 7. שלום רב!
  תודה רבה על הסבר מובן וברור. קיבלתי "מזון" למחשבות. האם ניתן להוסיף דוגמאות לגבי התנהגות אתית הולמת. תודה רבה.

 8. שלום lubov
  תודה על ההתייחסות. אני כותב כאן בלשון זכר, שמתאים כמובן לנקבה.

  הבקשה שלך כללית מדי, ולכן לא נראה שנוכל לתת דוגמאות להתנהגות אתית הולמת קונקרטית.
  נוכל רק להצביע על כמה עקרונות מנחים:
  1. אתה משוכנע בעצמך שההתנהגות שלך היא אתית, ולא, למשל, פוגענית כלפי אחר, גם לא לשם השגת מטרה אישית נעלה ככל שתהיה..
  2. ההתנהגות שלך לא פוגעת באחר, ואם היא פוגעת (דילמה אתית…) אתה מודע לגמרי לסיבות של ההתנהגות הזאת, ובכל מקרה היא מקרה קיצוני, שבא להגן עליך או על אחרים למשל, אך לא סיבות אישיות הנובעות מקנאה, רדיפת כבוד, תסכול אישי , "פתיל קצר", אלימות בתוכך וכד'.

  אם תהיה קונקרטי יותר נוכל למצוא דוגמאות ענייניות.

  רק טוב, ושנעשה טוב.

 9. היי
  הייתי שמחה לקבל דוגמא איתה אנחנו מתמודדים בחיי היום יום
  בה יש דילמות מוסר ודילמות אתיות

 10. שאלתי: במשך למעלה מ 50 שנה בכול בוקר העובדים הדתיים במשרדי היו יורדים להתפלל שחרית על חשבון זמן העבודה .אחד המנהלים החליט שזה לא מוסרי שעובד ירד להתפלל על חשבון העבודה שבזמן הזה הוא אמור לשרת עובדים אחרים האם זה מוסרי להתפלל על חשבון זמן העבודה (רוב העובדים יכולים להתפלל לפני הגעה לעבודה) מחכה לתשובתך

 11. שלום ציון.
  הדעה שאנו מבטאים כאן איננה ייעוץ משפטי או קביעה מחייבת.
  בתכלס- אין כאן עניין של מוסר אלא הגיון בריא, ולב מתחשב. זה הכל.

  ככלל, יש לראות ותפילה כעניינו האישי של האדם, ועליו לעשותה כך שזה לא יבא על חשבון העבודה, במקרה זה שירות לה הציבור זכאי במסגרת הכללים שנקבעו מראש על ידי החברה בה אתה עובד.
  בתכלס- הרבה יותר נכון יהיה לנהל שיחה חופשית עם המנהל ו/או עם זה שמעליו ניתן להסדיר עניין זה בטוב, בלי הוראות והנחתות וחיפוש כללים מוסריים מחוץ לחברה/ הארגון בו אתה עובד.
  הדבר הטוב ביותר כמובן, לראות האם באמת אפשר להתפלל את תפילת הבוקר לפני שעת תחילת מתן השירות, ולחילופין לראות כמה זמן ואנשים מתוך סך נותני השירות לא יהיו בבוקר כתוצאה מזמן התפילה, ועל סמך נתונים אלה לקבוע הסדר שיהיה מקובל על כלם.
  אפשר אפילו לחשוב על איחור מסוים של תחילת שעת השירות, והארכת זמן השירות בסוף היום. מאחר ומדובר בזמן לא ארוך, נראה שאפשר להגיע להסדר מקובל על כולם .

  בהצלחה.

 12. שלום ותודה.

  האם יש מאמרים המכונים "אקדמיים" שפורסמו בכתבי עת שונים המסבירים את היחס בין אתיקה למוסר? . המאמר שלכם נפלא אך לצורך עבודה סימנריונית המנחים דורשים מקורות ביבליוגרפים. יש באפשרותכם להפנות למאמרים כאלה? .תודה

 13. שלום.
  לשמחתנו אנו לא עובדים עבור אף אחד. כל אחד שיחליט מה מתאים לו וטוב, ואם קנקן "אקדמאי" נורא חשוב לו , ולא קשר לתוכן, אז בכיף, אך זה לא כאן.
  ולסוגיה עצמה: עצם הסוגיה טרמינולוגיה של "אתיקה" מול "מוסר" היא מאד עתיקה, ואנו בטוחים שבספריה במוסד בו את לומדת, או במרחב וירטואלי מתאים, כולל אנציקלופדיות – תמצאי די בקלות את מבוקשך. עם זאת כדאי כבר עתה לדעת שיש מנעד גדול של הדברים, וגם חוסר הסכמה.
  הדברים שאנו כתבתנו, מלבנים עיונית את הסוגיה, אך תוכן עיוני בקנקנים אקדמאיים – זה לא המקום.

  בהצלחה ורק טוב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.