סוקרטס שבך

זהו ציורו המפורסם (1787) של Jacques Louis David – מותו של סוקרטס על ידי שתיית רעל. סוקרטס לימד את הנוער לחשוב עצמאית, בביקורתיות ובאי השלמה. ואמנם, איפה נמצא מורים כאלה? בכל אחד ואחד מהמורים יש סוקרטס קטן, שעל המורה לגלותו… וזה בעצם ייעוד הההכשרה של מורים לחינוך לאתיקה: חפש את הסוקרטס שבקרבך!