כשירות דיגיטלית: רשת של אוריינויות

  כשירות דיגיטלית: רשת של אוריינויות מאמר הנותן הסתכלות על אודות האוריינות הדיגיטלית כאוריינות בסיסית וחיונית במאה ה-21, מאת עידית אבני ואברום רותם.

Avni, E., & Rotem, A. (2016). Digital competence: A net of literacies. In Y. Rosen, S. Ferrara, & M. Mosharraf (Eds.) Handbook of research on technology tools for real-world skill development(pp. 13-41). Hershey, PA

כלים להנחלת אתיקה

ארגז כלים להנחלת אתיקה

האתגר העיקרי הוא לא (רק) לדבר על אתיקה, אלא לתת כלים ותובנות כדי שניתן יהיה להנחיל מושגי יסוד ודרכי התנהגות הולמות גם לאחרים. לשם כך מובאים כאן הצעות ומושגים כבסיס לתכניות לימוד. ——————————————————————————————–

אמון

אמון האדם בערכיו עצמו ובערכי הזולת הוא הבסיס להתנהגות אתית. אמון הוא התודעה בה נותן האמון מאמין ובוטח באדם אחר והיכולת לסמוך ולהסתמך על מישהו.  ראו מאמרון בנושא: אני מאמין… בניית אמון בעידן של אמון נעלםעידית אבני ואברום רותם מרץ 2011

———————————————————————————————-

כלים, מאמרים ועוד:

אתיקה ו- ICT

אתיקה ו- ICT- טכנולוגיות מידע ותקשורת

הקשר בין האתיקה לטכנולוגיות המרחב המקוון הוא קשר הדוק.

הטכנולוגיות מהווים אפשור התנהגותי בן המשתמש מגלה שהמרחב ההתנהגותי בסביבה מקוונת שונה ממרחבים אחרים.

למשל, אנו מראים שבפגיעה מקוונת בביתה ספר, גם "החנונים", בעלי כח פיזי או כריזמה והשפעה על אחרים מועט, שלא יעזו ליזום פגיעה באחר בגלל נחיתותם, מוצאים ברשת מאפשר לפגיעה מקוונת. כך מעגל הפוגעים בפגיעה מקוונת גדול בהרבה מאשר מעגל זה בבית הספר בו התלמידים לא השתמשו בסביבה מקוונת.

הבנת מאפייני הסביבה המקוונת בהבטים הטכנולוגיים, באלה המאפשרים התנהגות בעוצמה ובהיקף שלא ניתן היה לפעול קודם, הנה המפתח להבנת שורש הסוגיות האתיות שיש לטפל בהם. כיום ההבטי הפסיכולוגים הנגזרים מהמרחב המקוון הופכים לשהתמחות בפני עצמה, כמו סקירה מפורטת (Barak, 2008) בספר Psychological aspects of cyberspace: Theory, research, applications.

במדור זה נביא את ההשפעות של מאפייני הטכנולוגיה הייחודיים לרשת על התאיקה, ונראה שהבנת מאפינים אלה, הם המפתח להתמודדות עם סוגיות אתיות ייחודיות. נראה כאן: מאפיני מרחב מקוון כללי; מאפייני מרחב מקוון בהבט של מידע; מאפייני מרחב מקוון בהבט של אינטראציה

המקורות המצוטטים כאן מופיעים לפי א"ב בדף אינטראקציה מקוונת – מקורות ומאמרים בהם מרוכזים כל המקורות למאפיני סביבה מקוונת.

.

אל מאמרים ודפים:

חינוך ואתיקה

חינוך ואתיקה

כיצד ננחיל מודעות אתית לתלמידים כמו גם למורים

האם ניתן לחנך לאתיקה? האם ראוי לחנך לאתיקה? האם זה מוסרי לחנך לאתיקה (להנחיל השקפות עולם והשקפות אישיות, בייחוד לאור המגוון התרבותי של החברה שלנו?)…. על כל אלה ועוד ננסה להביא דעות, השקפות ודיווחים מהשטח.

אך לפני שאתם מעיינים בדברי חכמים בעניין, חשבו בעצמכם: נראה לכם שלא נכון לחנך לאתיקה? נראה לכם שלא ראוי להנחיל ידע אתי ולהציב גבולות מנומקים בידע אתי, להתנהגות הולמת?. כמורים , וודאי כמורה מקוון– הייעוד הוא להפוך לסוכן מוסרי, כן להנחיל ידע אתי תאורטי ופרגמטי, כזה המשולב בחיי היום יום. ולמלעיזים, לפוסטמודרנים למינהם וסוגיהם, שטוענים שהוראת אתיקה לא ניתנת לביצוע, לא לגיטימית,  אינה מוסרית (ועוד תרוצים שכאלה) – נאמר, לא מסכימים, ממש לא .

יש לנו, כמורים, ייעוד משמעותי להנחיל ידע אתי וכלי יישום אתיים לתת לבוגרי מערכת החינוך יותר כלים ומיומנויות לאדם טוב יותר בחברה טובה יותר.

ועכשיו, כאן התפקיד שלנו….

.

מדף זה תמצאו: